Cel projektu

Celem projektu jest rozwój i informatyzacja procesów działalności przetwórczej Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „OZIMEK”.

Grupy docelowe

Klienci indywidualni, przedsiębiorcy, klienci instytucjonalni (szkoły, przedszkola, szpitale).

Koszt przedsięwzięcia

Wartość przedsięwzięcia: 3 127 514,14 zł
Wartość dofinansowania: 1 271 347,21 zł

Efekty/produkty/usługi/korzyści

Założeniem wnioskowanej inwestycji jest poprawienie jakości wyrobów gotowych oraz rozszerzenie możliwości produkcyjnych o nowe asortymenty, dlatego też projekt dotyczy wybranych procesów technologicznych realizowanych w Zakładzie, które mają zasadniczy wpływ na wskazane powyżej założenia:• Formowanie/nadziewanie
• Wędzenie
• Obróbka termiczna
• Konfekcjonowanie
• Transport wewnętrzny
Wnioskodawca planuje modernizację parku maszynowego poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do udoskonalenia procesów produkcyjnych zachodzących w Zakładzie.
Oprócz wyżej wskazanych działań, w ramach niniejszego projektu zaplanowano także działania mające na celu wykorzystanie w działalności produkcyjnej zakładu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) poprzez zakup i wdrożenie w firmie dedykowanego systemu ERP, czyli oprogramowania do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem i jego procesami produkcyjnymi.